Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.sportfactory.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Levelezési szolgáltató:

Maileon Digital Kft.
Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153.

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2020.07.14.
Kövess minket!
Fiókom Mentett termékeim Segítség
Rival

Converse Rival

Normál ár:
13 999 Ft
19 999 Ft
Termékek értékelése 0/5Termékek értékelése 0/5Termékek értékelése 0/5Termékek értékelése 0/5Termékek értékelése 0/5
(0)0 értékelés alapján
Értékeld Te is a terméket!
INGYEN SZTENDERD SZÁLLÍTÁS minden termékre!
Készleten
Válasszon méretet!
41
42
43
44
45
46
Mennyiség:
Kosárba rakom
Mentés Későbbre
Termék Infó
|
Szállítási Infó
|
Elérhető ezekben az üzletekben
|

Converse Rival

Normál ár:
13 999 Ft
19 999 Ft
Termékleírás: A Fastbreak és Pro Mesh modellek inspirálta Converse Rival sneaker létrejött, hogy új kedvencet avathass! A bőr felsőrész mesh részletekkel egészül ki a tartósság és kiváló szellőzés érdekében. A Converse Comfort Cushioning párnázás nagyszerű érzést nyújt. Mindennek tetejében: Star Chevron logó. Mi kell még?
Termék kód: 163207C___________41
Talphossz: 26 cm

Az alábbi szállítási módok közül tudsz választani:

 

-      "Sztenderd házhozszállítás" GLS futárszolgálattal (6-10 munkanapon belül):

INGYENES

-      "Basic házhozszállítás"  GLS futárszolgálattal (5 munkanapon belül):

Bruttó 590 Ft

-      "Expressz házhozszállítás"  GLS futárszolgálattal (3 munkanapon belül):

Bruttó 990 Ft

-      Szállítás Pick Pack Pont-ra (7 munkanapon belül):

Bruttó 590 Ft (464 Ft+ÁFA)

-      Szállítás GLS CsomagPont-ra (5 munkanapon belül):

Bruttó 590 Ft (464 Ft+ÁFA)

 

További szállítási infoért kattints ide>> 

A termék az alábbi üzleteinkben kapható:
Baja Family Center, Sportfactory
utolsó darab
Balassagyarmat Tesco, Sportfactory
utolsó darab
Balatonboglár Tesco, Sportfactory
utolsó darab
Baross tér, Sportfactory
utolsó darab
Besenyõtelek Sportfactory
utolsó darab
Budakalász Auchan, Sportfactory
utolsó darab
Budapest Arena Plaza, Sportfactory
utolsó darab
Budapest CBA Újhegy, Sportfactory
utolsó darab
Budapest Duna Plaza 2. emelet, Sportfactory
5 db alatt
Budapest Nagykereskedés, Sportfactory
utolsó darab
Budapest Óbuda Stop Shop, Sportfactory
utolsó darab
Budapest Oktogon, Sportfactory
5 db alatt
Budapest Pólus Center, Sportfactory
utolsó darab
Budapest Savoya Park, Sportfactory
utolsó darab
Csepel Pláza Sportfactory
utolsó darab
Dunaharaszti Tesco, Sportfactory
utolsó darab
Dunaház, Sportfactory
utolsó darab
Dunakeszi City Market, Sportfactory
utolsó darab
Dunaújváros Zone Bevásárlóközpont, Sportfactory
(Park Center)
utolsó darab
Esztergom Zone Bevásárlóközpont, Sportfactory
utolsó darab
Gyöngyös Tesco, Sportfactory
utolsó darab
Gyõr Plaza, Sportfactory
utolsó darab
Hajdúszoboszló Tesco, Sportfactory
utolsó darab
Hódmezővásárhely Family Center Sportfactory
utolsó darab
Kaposvár Plaza, Sportfactory
utolsó darab
Kazincbarcika Zone Bevásárlóközpont, Sportfactory
utolsó darab
Kecskemét Auchan, Sportfactory
utolsó darab
Kiskunhalas Zone Bevásárlóközpont, Playersoutlet
utolsó darab
Komárom Tesco, Sportfactory
utolsó darab
Lurdy Sportfactory
utolsó darab
Maglód Auchan, Sportfactory
utolsó darab
Miskolc Auchan, PlayersOutlet
utolsó darab
Mosonmagyaróvár Park Center, Sportfactory
utolsó darab
Nyíregyháza Stop.Shop., Sportfactory
utolsó darab
Polgár M3 Polgár Outlet Center, PlayersOutlet
5 db alatt
Shopmark Sportfactory
utolsó darab
Siófok Tesco, Sportfactory
utolsó darab
Sopron Family Center, Sportfactory
utolsó darab
Soroksári út, Sportfactory
utolsó darab
Sugár Sportfactory
utolsó darab
Szada, Sportfactory
utolsó darab
Székesfehérvár Auchan, Sportfactory
utolsó darab
Székesfehérvár Zone Bevásárlóközpont, Sportfactory
(Park Center)
utolsó darab
Szigetszentmiklós Auchan, Sportfactory
utolsó darab
Szolnok Family Center, PlayersOutlet
utolsó darab
Tatabánya Vértes Center, Sportfactory
5 db alatt
Tököl Sportfactory
5 db alatt
Tunyogmatolcs, Sportfactory
utolsó darab
Vecsés Market Central, Sportfactory
5 db alatt
Veszprém Stop Shop, Sportfactory
5 db alatt
Veszprém Tesco, Sportfactory
utolsó darab
Zala Zone Bevásárlóközpont, PlayersOutlet
(Zala Park)
utolsó darab